STARTING WITH A WALL UNIT

BEGYNDER MED EN REOLVÆGFirst of all the cockpit receives a much needed facelift with a nice sky-blue color .
Very appropriate, and a huge improvement from the dingy greenish color it used to be.
There's already a built-in bookshelf here, I'll deal with that later.

Først fik cockpittet en tiltrængt ansigtsløftning med en dejlig sky-blå farve.
Meget passende, og en vældig forbedring fra den grumset-grønlige farve der var før.
Der er allerede en indbygget reol i rummet, den vender jeg tilbage til senere.


painted room

I have to start with what goes along the walls before I can start building the actual simulator.
I need a wall unit on one wall to house Erich's big world map and also for DVDs.
After a lot of measuring and drawing, I finally have a working plan.

Jeg er nødt til at begynde med det der skal op langs væggene, før jeg kan bygge den egentlige simulator.
Jeg har brug for en slags vægreol, for Erich's ny verdenskort, og også til at opbevare DVD'er.
Efter en hel del målen og tegnen, har jeg endelig en arbejdsplan.


drawing

Then comes the big moment: I get a table saw! (Every woman's dream)
Like everything else nowadays, it comes in a billion pieces!
But, after 5 hours of crawling around on the floor, cursing and manhandling
the pieces that don't quite fit (made in China), I finally have a working table saw.

Så kommer det store øjeblik: Jeg får mig en bordsav! (Enhver kvindes drøm)
Som alting nu om stunder, leveres den i en billion småstykker!
Men efter 5 timers kravlen rundt på gulvet, forbandende og bearbejdende de stykker,
som naturligvis ikke ganske passer sammen (lavet i Kina), har jeg endelig en fungerende bordsav.


new table saw

Then it's off to the lumber yard for a supply of miscellaneous plywood and such.

Og så afsted til tømmerpladsen efter en stak af krydsfiner og den slags.

lumber

And I make my first of many cuts.

Og jeg saver de første af mange stykker.

sawing

Lucky for me, Erich was home on that first day, since I soon realized that I just
couldn't be in both end of a 6' piece of plywood at the same time,
and long pieces needs support so they won't jump off the saw (DUH).
So, since I do most of my projects when Erich is out of town, I had to go get a "stand-in Erich".
It won't make my tea in the morning, but it'll hold my lumber while I'm sawing.

Heldigvis for mig, var Erich hjemme denne første dag, for jeg indså hurtigt at jeg jo ikke
kunne være i begge ender af et 2m langt stykke krydsfiner på een gang,
og lange stykker behøver understøtning i begge ender for ikke at hoppe af saven.
Da jeg arbejder på de fleste af mine projekter når Erich er på farten, var jeg nødt til at få mig en "stand-in Erich".
Den laver desværre ikke te til mig om morgenen, men kan holde mit tømmer mens jeg saver.


erich's standin

After a whole lot of cutting little pieces, I can begin to nail and glue my unit together.
Again, I can only hold onto one thing at a time, so it's off to get some looooong clamps.
(A good thing Lowe's is right down the street.)

Efter en hel masse saven til små stykker, kan jeg begynde at sømme og lime reolen sammen.
Og da jeg jo altså ikke kan holde fast på mere end een ting ad gangen, må jeg ud efter nogle laaaaange skruetvinger.
(Der er heldigt at Lowe's byggemarked er lige rundt om hjørnet.)


build 1

It's starting to take shape.

Det begynder at tage form.

build 2

It's a good thing I got those extra clamps.

Det var godt jeg fik de extra skruetvinger.

build 3

Meanwhile, we're having a balming 70° (in February!),
so Skippy is enjoying being able to lay just outside the garage and supervise.

Alt imens jeg bygger, er det behagelige 20° (i februar!),
så Skippy nyder at kunne ligge udenfor garagen og passe sit job som byggeformand.


skippy 1

But, after a while, he gets bored with supervising, and takes a snooze.

Efter en tid keder han sig dog, og napper en lur.

skippy 2

Almost done, now the unit needs some primer and then paint.
What a royal pain! 19 little cubby holes, each with four corners that needs to be done with a brush.
And everything done upside-down while crawling all over the garage floor - my back is killing me!!

Næsten færdig, er det tid til et lag primer og så maling.
Sikke et møgarbejde! 19 små kuber, hver med 4 hjørner der skal males med pensel.
Og alting er man nødt til at gøre foroverbøjet mens man kravler rundt på gulvet - min ryg smerter som bare helvede!!


painting

After much wining, I got the paint job done, backing on, and hauled the whole thing into the cockpit.
Just need to secure it to the wall, and a bit of wiring for a built-in lamp.

Med megen klagen blev jeg færdig med malingen, fik bagbeklædningen på og halet hele molevitten ind i cockpittet.
Så skal den lige fastgøres til væggen, og ledninger til en indbygget lampe installeres.


wiring

While I'm at the wiring part, I need to tuck away all this wire mess.
There's a lot of wires running everywhere, and I can't stand walking
around in them, let alone try to vacuum around them.

Mens jeg er ved ledningerne, er jeg altså nødt til at forholde mig til dette rod.
Der er ledninger alle vegne nødvendigvis, og det er jo ikke til at gå rundt i,
for slet ikke at snakke om at prøve at støvsuge omkring.


mess

A few wood strips and a length of baseboard, a whole lot of drilling (more crawling on the floor),
and the mess is gone. Everything neatly tucked away, yet accessible.

Med nogle tynde længder af træ og et extra fodpanel, en hel del boren (og mere kravlen på gulvet),
er rodet klaret. Alt nydeligt pakket af vejen, og alligevel let at komme til.


fixed

And I'm done!
Map is up, light is on.
My first DVDs are in.
The unit will hold app. 400 DVDs, that ought to last me for a while.

Så er jeg færdig!
Kortet er oppe, lampen er tændt.
Mine første DVD'er er på plads.
Reolen kan rumme omkring 400 DVD'er, så det kan jeg vel klare mig med for en tid.finished

I'm so proud of myself, I can hardly stand it.
I'm rewarding myself by spending the rest of the evening on the couch in front of the TV,
giving my poor back a much needed rest.


Jeg er så stolt af mig selv, det er næsten ikke til at holde ud.
Som belønning vil jeg tilbringe resten af aftenen på langs foran TV'et og hvile min stakkels ryg.

.... and then I'm ready for the next project ....

.... og så er jeg klar til det næste projekt ....


  PART 2  NEXT