THE FINISHING TOUCHES

DE SIDSTE DETALJERPlanning for decor on the side panel.

Planlægger dekorationer på sidepanelet.

decor plan

Measuring out for the tail number.
Every airplane big and small has to have a tail number, and I got mine from the internet.
It's actually cheaper than buying stencils, and I don't trust my painting skills that far.

Måler ud til halenummeret.
Alle fly, store som små, har et halenummer, og jeg købte mit over internettet.
Det er faktisk billigere end stensils, og jeg tror heller ikke mine malefærdigheder rækker her.


decor measure


Then painting of the decorative stripes.
Masking this out was a real pain, but worth it.
Ordinary painters masking tape is pretty useless for this kind of job,
fortunately I found out that regular scotch tape works like a charm,
makes nice crisp lines without bleeding.

Så skal der males dekorative striber.
Markere for dette var en større hovedpine, men vel besværet værd.
Det gængse male-tape er værdiløst til denne slags,
heldigvis fandt jeg ud af, at almindeligt scotch tape virker fantastisk,
man får rigtig skarpe linier uden at det løber ud.


decor paint


Every self-respecting airplane needs a decent paint job, and my sim is no exception.
A real-world pitot tube cover with regulation warning banner completes the picture.
Pretty cool, isn't it?

Ethvert fly med respekt for sig selv, må være malet ordenligt, og min sim er ingen undtagelse.
En rigtig pitot tube cover (altså, hvis der er danske ord for det her, så find dem selv, jeg ved det ikke)
med advarsels banner gør billedet komplet.
Bare smart, ikke sandt?


decor finished


More screw-painting.
Never realized just how many screws would go into a project like this.

Mere skrue-maling.
Havde aldrig forestillet mig hvor mange skruer der går til sådan et projekt.


yet more nails etc

Then on to the carpeting.

Videre til tæppelægning.

carpet 1

That was a lot easier than I thought it would be.

Det var faktisk meget nemmere end jeg troede det ville være.

carpet 2

Now the whole thing needs to be dismantled again, so I can paint it.
Keeping track of where all those wires and velcro strips go,
once it's painted, is going to be a headache in itself.

Og så skal hele molevitten skilles ad igen, så jeg kan komme til at male det.
Det bliver en hovedpine i sig selv, bare at holde styr på hvor alle de
forskellige kabler og velcro hører til når det så er malet.


dismantling

Everything is taken apart and scattered all over the house ...

Så, alting er skilt ad og spredt ud over hele huset ...

wire parts 1

(And I was clever enough to tag every part, to avoid confusion later)

(Og jeg var smart nok til at mærke hver del, så jeg undgår for megen forvirring senere hen)

wire parts 2


... and stacked on the shelves in the cockpit.....

... og stablet på alle hylderne i cockpittet ...


sim parts 1


I took a count, there's 135 pieces to this puzzle!
- and that's not counting screws and wires and all that small stuff.

Jeg har talt dem, der er 135 dele i dette puslespil!
 - og det inkluderer ikke skruer og ledninger og den slags småting.


sim parts 2


Now I'm just painting the last big pieces....

Nu maler jeg bare de sidste store dele ...

last paint 1


... and painting ...

... og maler ...

last paint 2


 
... and painting ...

... og maler ...


last paint 3

... and painting some more!
Geeeze, I hate painting those small cubby holes.

... og maler lidt mere!
I guder, hvor jeg hader at male i alle de små kroge.last paint 4

Moving right along to upholstering.
Thought I'd start with the armrests; being smaller, they ought to be easier, right?
WRONG!

Rask videre til betrækning.
Tænkte jeg ville starte med armlænene; da de er så meget mindre, skulle de jo være nemmere, ikk?
IKKE LIGEFREM!uph arm

Then sewing the seat pieces together.

Syr sædestykker sammen.uph 2

Seat ready for fitting.

Sædet klar til betrækning.


uph 3

Add the ivibe seat cushion.

Ivibe puden.


uph 4

A peek into the inners; these are the little motors that gives you the vibes of the plane.

Et lille kig indvendig; dette er de små motorer som giver vibrationerne.


uph 5

Tugging in the sides of the cushion, as it is a little too wide.
And adding foam to fit the shape of my seat,
also the seat needs to be a little longer, and the back a little higher.
A little bit of sewing to keep it all in place while I'm upholsering.

Må bukke siderne lidt ind da puden er lidt vid.
Og fylde ud med skumgummi, for at passe med sædet,
der er både lidt dybere og lidt højere end puden.
Og så en smule syning for at holde det hele på plads under betrækning.uph 6

Add some padding.

Hvad det så end er?


uph 7

Then the fabric.

Og så selve stoffet.


uph 8

 
Tugging everything on the back and fasten with staples.

Og fastgøre hele molevitten med klamper eller hæfter eller hvad de nu hedder.

uph 11

And Voila! A pilot seat is born.
And It's very comfortable too.

Og Voila! Et flysæde er skabt.
Og meget konfortabelt tilligemed.


upholstering done

A lawn-chair cushion gets a cover in the same fabric ...

En havestolshynde får et betræk af det samme stof ...

pass seat 1


... and we have a passenger seat.

... og så har man et passagersæde.


pass seat 2

The rest of the fabric gets a backing of heavy black material...

Resten af stoffet får en bagbeklædning af kraftigt sort stof...


curtain 1

... and we've got a curtain.

... og så har man et mørklægningsgardin.

curtain 2DONE!
FINIS!
FERTIG!
FIN!
FÆRDIG!
.... on to assembly ....

.... videre til opsætning ....


  PART 5  NEXT