list1
 
THE MAKING OF
A FLIGHT SIMULATOR


FLYSIMULATOR-BYGNINGFOR THOSE OF YOU WONDERING,
THE RED TEXT IS TRANSLATION
INTO DANISH
(for my overseas friends and family).

flist2

We are crazy about airplanes and simulators. And we just happen to have a small spare room in the house, app. 8' x 9', that would lend itself perfectly to the making of a SIM PIT (simulator cockpit). So, after much thinking, research, and planning, I began this project in early February 2008. It took me 3 months to finish, working basically all day every day, but I'm not a pro in any way, so it could probably be done a lot faster. My sim pit measures app. 5'W x 5'D x 5'H, and would fit nicely into most spare rooms, guest rooms, basements or the like.

Vi er skøre med flymaskiner og simulatorer. Og vi har tilfældigvis et lille extra værelse i huset, ca. 2,5m x 2,7m, der ville passe perfekt til at bygge en SIM PIT (simulator cockpit). Så, efter megen spekuleren, efterforskning og planlægning, begyndte jeg dette projekt i begyndelsen af Februar 2008. Det tog mig 3 måneder at fuldføre, med omtrent hver dag hele dagen i sving, men jeg er ikke professionel på nogen måde, så det kunne formentligt klares på meget kortere tid. Min sim pit måler ca. 1,5m på alle ledder og vil passe ind i et hjørne af et extra værelse, gæsteværelse, i kælderen eller lignende.

******

The objective was to make a VERSATILE HOME FLIGHT SIMULATOR. We use Microsoft Flight Simulator 2004, and I wanted a sim pit that offers an immersive environment, a place where you can spend hours on end, being very comfortable and with everything you might need at hand, and also have the feeling of flying a real airplane. I wanted instruments and flight controls as close to the real world as possible, but at the same time it has to be able to fly any airplane, big and small, available in MSFS (except for the helicopter). I was willing to spring for 5 monitors (no other way to get the wide view and have all your instruments/panels visible), but everything else is pretty standard equipment, running on one (1) medium sized computer. In other words, I needed something budget friendly, but with room for everything you might need or want, even if you don't have it yet. Last, but certainly not least, It had to be build by myself alone, with a few inexpensive hobby tools, AND it had to be built in modules - partly to be able to get it through any door, and also to be able to dismantle it and pack it up for an eventual move.

Målet var at bygge en ALSIDIG HJEMME FLYSIMULATOR. Vi bruger Microsoft Flight Simulator 2004, og jeg ville have en sim pit, der tilbyder et virkelighednært miljø man kan fordybe sig i, et sted man kan tilbringe endeløse timer, meget komfortabelt og med alt man måtte behøve lige for hånden, og samtidig føle at man flyver en rigtig flyvemaskine. Jeg ville have instrumenter og fly-kontroller så nær ved de virkelige som vel muligt, men samtidig skal det være muligt at flyve ethvert fly, stort eller lille, der er til rådighed i MSFS (med undtagelse af helikoptere). Jeg var villig til at punge ud for 5 skærme (der er ingen vej uden om når man vil have den brede udsigt og også have alle instrumenter/paneler synlige), men alt andet er almindeligt standard udstyr, på een (1) mellemstørelse computer. Med andre ord, jeg havde brug for noget der var budgetvenligt, men med plads til at udvide med alt man kan ønske sig eller have brug for, også selv om man ikke har det endnu. Sidst, men afgjort ikke mindst, det skulle kunne bygges af mig selv alene, med hjælp af nogle få ikke-så-dyre hobbyredskaber, OG det skulle nødvendigvis bygges i moduler - dels for at kunne få det igennem en hvilken som helst dør, og også for at kunne skille det hele ad og pakke det sammen for en eventual flytning.

******

I've spent a lot of time over the last few years researching on the internet, looking at numerous websites with all manners of home made sim pits. They seem to fall in two categories: A bunch of equipment stacked hap hazardously on a desk, or ambitious attempts to make replicas of airplane-specific cockpits, complete with real world instruments. As much as I admire the last, and enjoy looking at them, they are for people with a lot more skills, time, space and money than I'll ever have. They are also not very practical for flying several different planes in the same pit. There are but a few (that I found anyway) that cater to regular people with off-the-rack equipment, modest computer and technical skills, and a tight budget. Those few I found served as a great inspiration to me, and the rest I made up for with my (always vivid) imagination. If this website with my modest, yet very functional (and nice looking, if I do say so myself) sim pit can help inspire others on their way to a personal homemade versatile sim pit, I'm happy to oblige.

Jeg har tilbragt megen tid gennem de sidste par år, søgende på internettet, og kigge på utallige websider med alle mulige slags hjemmelavede simpits. De falder tilsyneladende i to kategorier: En bunke udstyr stablet op på et skrivebord, eller ambitiøse forsøg på at lave nøjagtige kopier af fly-specifikke cockpits, komplet med rigtige instrumenter. Hvor meget jeg end beundrer disse sidste, og nyder at se på dem, så er de for folk med en hel del flere færdigheder, tid, plads og penge, end jeg nogensinde vil få. De egner sig heller ikke ret godt til at flyve forskellige typer fly i den samme pit. Der er blot få (som jeg kunne finde), der forholder sig til ganske almindelige mennesker med standard udstyr, beskedne computer- og tekniske færdigheder, og et stramt budget. De få jeg fandt, har været en god inspiration for mig, og for resten har jeg så forladt mig på min (altid livlige) fantasi. Hvis denne webside, med min beskedne, men meget funktionelle (og smarte, hvis jeg selv skal sige det) sim pit kan tjene som inspiration for andre der planlægger at bygge deres egen personlige sim pit, så er jeg glad for at være til tjeneste.

******


THIS IS WHAT I CAME UP WITH:

DETTE ER SÅ RESULTATET:

MY SIM PIT


AND HERE IS HOW IT ALL CAME TOGETHER:

OG HER ER HELE FORLØBET:


  PART 1:  February 21, 2008

                 Starting with a wall unit
                  [NOT A PART OF THE SIM PIT ITSELF]
                  (click on picture to see the story)

                     Begynder med en reolvæg
                  [IKKE EN DEL AF SELVE SIMPITTEN]
                  (klik på billedet for at se historien)

sawing

  PART 2:  March 23, 2008

                 Building the basic stand and parts
                  (click on picture)

                     Opbygning af basen
                  (klik på billedet)

building basics
  PART 3:  April 30, 2008

                 Upper parts and wiring
                  (click on picture)

                     Overdel og kabler
                  (klik på billedet)
building upper parts
  PART 4:  May 25, 2008

                 The finishing touches
                  (click on picture)

                     De sidste detaljer
                  (klik på billedet)
finishing touches
  PART 5:  May 27, 2008

                 Assembly
                  (click on picture)
                  
                     Opsætning  
                  (klik på billedet)                 You can watch the assembly as
                 a movie (slideshow) as well !
                  (4:11)  (17MB, 640x480)
 
                 
finished sim pit
  June, 2008

                 Sim Pit in action     
                 - a short presentation.
                 Movie (3:19)
                 (49MB, 640x480)


                     Sim Pit i aktion (film)
                 
                  
sim pit movie


                 Check in for updates and more movies later.....
  


THIS WEBSITE IS A WORK IN PROGRESS (as is the Sim Pit)
CHECK IN FOR MORE INFORMATION LATER


I add a little
new to the page-listing whenever I add new or update existing information.
If you have been to these pages recently, you might have to use "refresh" or "reload" to see changes.

  Technical specifications   new   Detailed descriptions and comments on each part of this sim pit.
  Mere detaljeret beskrivelse og kommentarer af hver enkelt del i simpit'en.
  Cockpit plans   new   Diagrams, drawings and other stuff I used for my sim pit.
 
Diagrammer, tegninger og andet, som jeg bruger i simpitten.  NU OGSÅ PÅ DANSK!
  Other cockpit builders   new   Links to other websites from cockpit builders.
 
Link til andre websider fra cockpit-byggere.
  Other ideas   new   Other Ideas I have used or seen..
 
Andre ideer, som jeg har set eller brugt.


Comments and questions welcome:  simpit@christrup.net   (Kommentarer og spørgsmål er velkomne)rofl PILOT HUMOR  (click smiley)   
Casa Grande  45th Annual Cactus Antique Fly-In, Casa Grande, Arizona, 2003   
My First Flight  My Very First (real) Flight, Falcon Field, Mesa, Arizona, 2003   
 
 
Last updated June 30, 2008

Webdesign by Jytte (It's not much, but it's mine).