MY VERY FIRST FLIGHT

(no, not this one)
myfirstsim

When we got our first simulator (MSFS2002 w Saitek X45 Joystick and Throttle) back in 2003, it was for my husband. He used to be a pilot, and thought it would be a fun toy to have. Little did we know how engrossing this hobby can get. Once it was in the house, I had to try it too. And I got bit by the bug - BAD. I printed out and studied the ground school (that comes with the program) to learn the theory, and set out to learn to fly the Cessna 172. I developed a taste for flying, and a keen interest in the little Put-Puts (single engine airplanes).
We went to a couple of Fly-In's to look at airplanes, and started to take picnics at the local airport. I could spend most of a Sunday next to the runway, with my thermos of tea and a couple of sandwiches, watching the little planes making  touch-and-go, and listening to the ATC over my scanner (what can I say, I'm a cheap date).
Then one day, my husband had arranged for me to get a flight in a real Cessna 172, with one of the local flight instructors. What a great surpise that was!

Da vi fik vores første simulator (MSFS2002 med Saitek X45 Joystick og Gaskontrol) i 2003, var det for min mand. Han var tidligere pilot, og syntes det kunne være et sjovt legetøj at have. Vi anede ikke hvor opslugt man kan blive af denne hobby. Da den først var anskaffet, skulle jeg naturligvis også prøve. Og så var jeg fanget. Jeg udskrev og studerede Grundskolen (som kommer med programmet), for at lære teorien, og satte mig for at lære at flyve Cessna 172 flyet. Jeg fik smag for flyvning, og blev særlig interresseret i de små PutPuts (eenmotors fly).
Vi tog til et par Fly-In (uformelle forsamlinger af ligesindede piloter, der flyver ind til en førhen arrangeret luftplads, hvor man så kan tage hen og kigge på flyene og sludre med piloterne, vældig sjovt), for at kigge på fly, og begyndte at tage på udflugter til den lille lokale lufthavn. Jeg kunne tilbringe det meste af en søndag, parkeret ved siden af landingsbanen, med min termo fuld af te og noget smørrebrød, og så bare kigge på de små fly der lavede "touch-and-go" (når man er pilot-i-træning, så flyver man "rundt om laden" som det hedder, dvs. lette, rundt i en cirkel, lande, lette igen og så videre), og lytte til radio konversationerne fra tårnet over min scanner (det er nemt og billigt at gøre mig tilpas).
Så en skønne dag havde min mand arrangeret det, så jeg kunne tage en flyvning i en rigtig Cessna 172, med een af de lokale flyve-instruktører. Det var vel nok en skøn øverraskelse! 
MyFirstFlight01 Falcon Executive Aviation
Falcon Field, Mesa, AZ
Instructor: Helen Beulen

That's my first ride, Cessna 172, just like I fly it in the Sim.
First we check the airplane out, making sure everyting is ok before flight.

Dette er så mit første fly, Cessna 172, akkurat det samme jeg flyver i Sim.
Først checker man maskinen, for at sikre sig at alting fungerer ok før man letter.
 
 
MyFirstFlight02 Helen explains everything in detail.
I had done my homework though, thanks to the Machado's Ground School, so I knew the basics, which was a big help.

Helen forklarer alt i detaljer.
Jeg havde dog gjort mit hjemmearbejde, takket været Machado's Grundskole, så jeg den basale viden, hvad der var en hjælp.
 
 
MyFirstFlight03 Armed with a headset and checklists, I get in the pilot seat of an airplane for the very first time!

Bevæbnet med hovedtelefoner og checklister, sætter jeg mig i pilotsædet i et fly for den allerførste gang!
 
 
MyFirstFlight04 There's not much room in there, and comfy it is not,
but boy does that feel GREAT!

Der er ikke ret meget plads her, og komfortabelt kan det ikke kaldes,
men kors hvor det føles SKØNT!
 
 
MyFirstFlight05 I get to taxi the plane. That's the most difficult part in my book, when you're not used to the rudders, so I zig-zagged my way to the runway, and I'm sure there was some giggling going on in the tower.

Jeg får lov til at taxi flyet ("køre" på jorden). Det er efter min mening det mest vanskelige, når man ikke er vant til rorpedalerne, og der var sikkert nogle der fnisede i tårnet, mens jeg siksakkede hen mod landingsbanen.
 
 
MyFirstFlight06 Helen does the takeoff, and we're up in the air.

Helen letter flyet, og vi er oppe i skyerne.
 
 
MyFirstFlight07 Once we have some altitude and are away from the airport, I get the controls. There's no feeling quite like this! And so easy it is to fly this little plane.

Da vi er vel oppe i højden og væk fra flyvepladsen, får jeg lov at overtage flyet. Dette er en følelse som ingen anden! Og så let det er at flyve dette lille fly.
 
 
MyFirstFlight08 I get to do some turns too. All my practice in the simulator pays off now. Compared to flying the sim with a sensitive joystick, this is a piece of cake.

Jeg får også lov til at tage nogle vendinger. Al min træning i simulatoren giver afkast nu. Efter at have fløjet sim'en med det fintfølende joystick, er dette her pærenemt.
 
 
MyFirstFlight09 All good things must come to an end, and Helen takes the Cessna down in a nice landing. That flight went by way too fast. Hours feel like minutes when you're up in the air.

Alle gode ting får en ende, og Helen tager Cessna'en ind til landing.
Den flyvetur gik bare alt for hurtigt. Timer føles som minutter når man er oppe i skyerne.
 
 
MyFirstFligh10 And I've had my first real flight!
It took days to wipe that silly grin off my face.

Og det var så min første rigtige flyvning.
Det tog dage at smøre det dumme grin af fjæset.